Tehnologija FireProof u svojim vlaknima koristi polimere koji udovoljavaju europskoj normi EN 13501. Naši proizvodi imaju vatrootpornu kategoriju Dfl-s1, koja osigurava da naši proizvodi ne šire plamen ako su slučajno izloženi vatri.