Poklopci šahtova za punjenje komora betonom
Za zaštitu bunara u skladu sa važećim propisima
#
Poklopac i okvir šahta
E-60×60-HONDAS-80
#
Poklopac i okvir šahta
E-30×30-HONDAS
#
Poklopac i okvir šahta
E-40×40-HONDAS

Duktilno taljenje je vrsta taljenja željeza legiranog grafitom u obliku nodula. To je izuzetno izdržljiv materijal koji osigurava visoku otpornost na zamor. Iz tog razloga, proizvodi proizvedeni u duktilnom taljenju podnose velika opterećenja, kao što je prolazak teških vozila. Idealan materijal za konstrukciju cjevovoda i uređaja za pokrivanje i zatvaranje u područjima visoke cirkulacije.