Predstavljamo proizvode za uređenje javnih i privatnih površina, urbani dizajn i krajolik.
Naša ponuda raspoređena je u 4 osnovne grupe:
RECIKLIRANA PLASTIKA ZA UREĐENJE OKOLIŠA, UPRAVLJANJE KIŠNICOM I GRADITELJSTVO
REŠETKE, RUBNJACI, PALISADE, POSUDE I VAZE, ZELENI KROVOVI, FASADE, OPLATA,  OKOLIŠ, SPORT, UMJETNA TRAVA