Fontana od peperina AGFP1

20.375 kn

Šifra proizvoda: AGFP1

Ručno izrađena fontana od peperina.

Ime proizvoda:           RUČNO IZRAĐENA FONTANA OD PEPERINA AGFP1
Dimenzije [DxVxŠ]:    55 x 120 x 50 cm
Težina:                          180 kg
Materijal:                     PEPERINO 
Vrijeme isporuke:      3-4 tjedna

Dostupno uz narudžbu

Opis

Wikipedia

Pršinac ili tuf (tal. tufo od lat. tofus) je vrsta sedimentne stijene vulkanskog podrijetla. Nastaje taloženjem te sljepljivanjem sitnijeg vulkanoklastičnog materijala poput vulkanskog pepela. Zbog toga ju nalazimo oko ugaslih i aktivnih vulkana. Ime su dobili po talijanskoj riječi “tufo” – meka, rastresita, pjeskovita masa (stijena).

Iako je ime izvedeno od riječi prhak, ovaj je kamen čvrst. Može se javiti u slojevima, ali i kao masivna stijena.


Peperino je talijanski naziv primijenjen na smeđi ili sivi vulkanski tuf , koji sadrži fragmente bazalta i vapnenca , s raspršenim kristalima augita liskuna , magnetita , leucita i drugih sličnih minerala . Tipični peperino javlja se na brdima Alban iu Soriano nel Cimino, blizu Rima , a koristili su ga stari ljudi, pod imenom lapis albanus , kao građevinski kamen i za bazene fontana.