Fontana od peperina AGFP1

2.852,50 

Ručno izrađena fontana od peperina.

Ime proizvoda:           RUČNO IZRAĐENA FONTANA OD PEPERINA AGFP1
Dimenzije [DxVxŠ]:    55 x 120 x 50 cm
Težina:                          180 kg
Materijal:                     PEPERINO 
Vrijeme isporuke:      3-4 tjedna

Dostupno uz narudžbu

Pršinac ili tuf (tal. tufo od lat. tofus) je vrsta sedimentne stijene vulkanskog podrijetla. Nastaje taloženjem te sljepljivanjem sitnijeg vulkanoklastičnog materijala poput vulkanskog pepela. Zbog toga ju nalazimo oko ugaslih i aktivnih vulkana. Ime je dobila po talijanskoj riječi tufo – meka, rastresita, pjeskovita masa (stijena).

Iako je ime izvedeno od riječi prhak, ovaj je kamen vrlo čvrst. Može se javiti u slojevima, ali i kao masivna stijena.


Peperino je talijanski naziv primijenjen na smeđi ili sivi vulkanski tuf , koji sadrži fragmente bazalta i vapnenca , s raspršenim kristalima augita liskuna , magnetita , leucita i drugih sličnih minerala . Tipični peperino javlja se na brdima Alban i u Soriano nel Cimino, blizu Rima, a koristili su ga stari rimljani, pod imenom lapis albanus, kao građevinski kamen i za bazene fontana.